Get Adobe Flash player
Update 06-04-2020 HTH
 
met bestuursnieuws, einde seizoen en bestuurscrisis
met de nieuwsbrief die ieder lid van KNBB Carambole via mail heeft ontvangen
 
 
Seizoen 2019-2020 het laatste seizoen voor district Oss?
 
District Oss 80 jaar seizoen 19 20

Al eerder hebben wij u bericht over het feit dat het districtsbestuur op dit moment, bestaat uit slechts twee personen.

Indien er niet snel iets gebeurt, stevent district Oss af op een gewisse dood.

Vóór aanvang van het nieuwe seizoen zullen tenminste de volgende vacatures nog ingevuld moeten worden:
o Voorzitter (vacant)
o Communicatie & organisator evenementen (vacant)

 
Wij gaan er dan vanuit dat u zult instemmen met de (her-)benoeming van
- Coördinator Arbiters en Breedtesport (Rob van ’t Hul, herkiesbaar)
- Penningmeester (Jan Hein Clement, herkiesbaar)
- Secretaris (Richard Vos, kandidaat)
- Wedstrijdleider Landscompetitie (Arno van Rossum, kandidaat)
- Jan Dunk moet om medische redenen helaas zijn taken neerleggen, maar blijft op de achtergrond nog actief waar nodig.
 
Wij doen een appèl op alle verenigingsbesturen om snel de koppen bij elkaar te steken en heel goed na te denken over mogelijke kandidaten voor de bovenstaande posten.
De situatie is urgent. Allereerst moeten de opgaven voor de landscompetitie 20/21 vóór 1 juni naar de KNBB. Daarnaast, als er geen volledig bestuur komt, zal het district op moeten gaan in een buurdistrict (als die buren dat willen). Dat betekent: verder rijden op competitie-avonden, maar waarschijnlijk helemaal geen competitie in 20-21; de opzet van zo’n nieuwe competitie vergt veel tijd.
Nogmaals: pijnig met uw bestuur de hersenen over het bovenstaande en help uw district om voort te blijven bestaan en vooral uzelf. Gelet op de urgentie is het vinden van kandidaten vóór 26 april een must om tijdig de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen te waarborgen

Met vriendelijke groet,
Rob van ’t Hul
Jan-Hein Clement
Sec.knbb.oss@gmail.com

N.B. Aangezien wij uiteraard op korte termijn geen ALV kunnen organiseren beschouwen wij Richard Vos, vooruitlopend op uw instemming, als lid van het districtsbestuur.
Ook de benoeming van Arno van Rossum (geen lid van het bestuur) beschouwen wij, vooruitlopend op uw instemming, als akkoord.
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Einde seizoen definitief
 
Einde seizoen 2019 2020 web Seizoen 2019-2020 nietig verklaard.

Het Corona-virus hakt er hard in en wij hopen dat u allen deze crisis en maatregelen goed doorstaat maar vooral gezond blijft, en in geval van klachten deze slechts mild zijn. Ook leven wij mee met onze locatiehouders en ook voor hen hopen wij dat de crisis niet te lang aanhoudt.
De KNBB heeft – om voor iedereen duidelijke redenen - moeten besluiten om de competitie voor het seizoen 2019-2020 te beëindigen en nog eventueel te spelen wedstrijden te annuleren. Wat betekent dit voor de landscompetitie in ons district, dus voor u en uw team?

 

 
 
Deze brief is verstuurd aan alle voorzitters van de verenigingen van district Oss

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Alle Nederlandse kampioenschappen afgelast.

Vanwege de corona crisis is besloten dat alle Nederlandse kampioenschappen, en alle andere kampioenschappen onder auspiciën van KVC, dit seizoen niet meer doorgaan. Harold Megens, geplaatst voor het NK Overgangsklasse kader en Jeannette Habraken, geplaatst voor het NK Libre dames zullen dus niet meer in actie komen.

Het was heel bijzonder dat district Oss afvaardiging had in maar liefst twee Nationale finales zo kort na elkaar.
Harold 28 - 29 maart en Jeannette 3 - 5 april.  Desondanks Harold en Jeannette gefeliciteerd met jullie finaleplaatsen. Zie ook pagina PK Nationaal

De Biljartballen
De papieren krant uitgave van de Biljartballen die voor 25 maart gepland stond, is ivm de corona crisis opgeschort. 

KNBB Carambole: Besluiten over lopende competities en toernooien

Wat gebeurt er met het lopende wedstrijdseizoen? En wat zijn de gevolgen voor de komende competitie en toernooien?

Update 01 april 2020

Besluit/standpunt KNBB Vereniging Carambole

Carambole laat definitief alle geplande gewestelijke en nationale vervolgwedstrijden vervallen.
Wij nemen nu dit besluit, het geeft duidelijkheid. Met alle districtsvoorzitters of hun vervanger is gesproken, en men is unaniem voorstander om het seizoen af te sluiten. Het besluit dat wij nu al nemen, heeft daarmee de steun van alle districten.
Een herhaaldelijk gehoord argument: als we wedstrijden laten doorgaan, zullen er wellicht spelers zijn die hun team niet in de steek willen laten, terwijl ze liever niet zouden spelen. Dat willen wij voorkomen. Op welke termijn zullen we weer zorgenvrij kunnen biljarten? We hebben er nog geen enkel zicht op. De signalen zijn tot nu toe dat er tenminste een flink deel van de zomer mee gemoeid zal zijn.
Wij vinden dat wij als KVC, met zoveel ouderen onder ons, niet langs het randje moeten willen lopen. Daarom scheppen we duidelijkheid. Als de regering t.z.t. besluit om de toegang tot horeca en andere lokaliteiten weer vrij te geven, kan men naar eigen keuze de keu weer ter hand nemen of nog even wachten. Het is dan een vrije keuze zonder druk. Zo kan het sociaal leven weer geleidelijk op gang komen. Het zal zolang er geen medicijn of vaccin is, heus nog geruime tijd duren voor wij ons allen weer veilig voelen. Wij menen onze leden het beste van dienst te zijn door nu deze duidelijkheid te geven.

Besluit teamcompetities (Landscompetitie) seizoen 2019-2020:
Gewestelijke wedstrijden en Nationale finales (Landsfinale): afgelast
In overleg met de Commissie Breedtesport en de districten worden de startmoyennes vastgesteld.
Nationale kadercompetitie: de poule-fase wordt in overleg met de betreffende commissie afgesloten.

Lees verder op de website van KNBB Carambole

Alle PK Evenementen (zie PK info) 
 
Archief
DF 1e kl (voorheen 3e) band Kampioen Harrie Maas  
GW hoofdklasse libre Met Wilfred Clement, Wim Vissers en Theo v/d Wetering  
Jeugd interland Nederlands team met BC Zeeland kampioen  
GW dames libre Kampioen Jeannette Habraken Nwsb 30 week 09 2020  
GW 1e klas libre Nordin van Gogh 2e Rien van Gaal 7e  
GW 3e klas band Adriaan de Loyer 5e Piet Tilders 8e  
NK Dames driebanden Deelname Jeannette Habraken - Nwsb 29 week 08  
D'n Brouwer Viert 4e lustrum met toernooi - Nwsb 27 week 06  
NK 3e klas libre Antoon Derckx Nederlands kampioen  
DF 2e klas band Kampioen Bas van Kessel  
Arbitrage nieuws Martien Westerlaken 90 jaar  
     
Ouder Archief Update 31-03-2020 HTH

.

2341 03-10-2018 Voedingsadvies 011 Astrid Bogaerts     90,00
1358 30-06-2018 Vooruitbetaald juli 012 Inge Bongers     42,50
1832 30-06-2018   012 Inge Bongers F00007 37,50  
1970 31-08-2018   049 Saskia van Gaal     50,00
1362 30-06-2018 Vooruit betaald juli 066 Lisanne van Hintum     16,25
1829 30-06-2018   066 Lisanne van Hintum F00041 13,75  
1893 31-08-2018   066 Lisanne van Hintum     15,00
1287 30-06-2018 Astrid van Hoeij vooruitbetaald in juni 069 Astrid van Hoeij     37,50
1830 30-06-2018   069 Astrid van Hoeij F00043 37,50  
1632 15-07-2018 Te veel betaald na aanpassing prijs 102 Jet Meelenhorst     5,00
1918 31-08-2018 Sven en Diana Mokveld 108 Sven Mokveld     28,75
1613 15-07-2018 Vooruit betaald Angelique van Oorsouw 116 Angelique van Oorsouw-Witsiers     32,50
1913 31-08-2018   118 Claudia van Orsouw     47,50
2123 30-09-2018   119 John van Orsouw     13,75
1376 30-06-2018 Vooruitbetaald juli 126 Rob Ouwens     27,50
1692 31-07-2018   135 Nanny Remmits     40,00
1889 31-08-2018 september en oktober 135 Nanny Remmits     75,00
1864 01-08-2018   144 Marieke Rossum-Goos     16,00
1952 31-08-2018   147 Danny Schevalier     27,50
1696 31-05-2018   148 Agia Schevelier     23,75
1902 31-08-2018   148 Agia Schevelier     47,50
1950 31-08-2018   149 Karin Schevelier     13,75
1699 31-05-2018   163 Marcia Suppers     112,00
1826 30-06-2018   163 Marcia Suppers F00127 37,50  
1963 31-08-2018   165 Cecile Theunissen     17,50
1920 31-08-2018   167 Eveline Thomassen     37,50
1653 31-07-2018 Te weinig berekend in verband met ozoncabine 186 Ans Wijnen     2,50
1939 31-08-2018 strippenkaart 193 Noortje van Schijndel     25,00
1966 31-08-2018   201 Meike Theunissen     10,00
1971 31-08-2018   207 Pascale Steegman     47,50
2127 30-09-2018   208 Carla van Summeren     15,00
1946 31-08-2018   210 Tijn Gijsen     35,00