Get Adobe Flash player
Update 03-06-2020 HTH

Biljart horeaca regels

Vanaf 1 juni is voor recreatief biljarten de uitbater slechts gebonden aan de RIVM maatregelen v.w.b. afstand en max aantal personen in een gelegenheid.
Vanaf 1 september is het toegestaan in competitieverband en PK’s te spelen onder auspiciën van de KNBB en NOC/NSF.

Updates

 
Nieuwsbrief KVC mei 2020
 
 
Het nieuwe PK Rooster 2020 - 2021 staat online
PK Kalender 2020 - 2021
Aanvullend districts reglement PK 2020 - 2021
 

Alle PK evenementen van KNBB Carambole 2020 - 2021

Concept Protocol Biljarten versie 5 - update 27 mei  

Stand van zaken

Leidraad om in de toekomst biljarten op een beheerste en veilige manier te organiseren. Input is welkom!

UPDATE: Is inmiddels versie 5 van dit concept protocol, aangepast op 27 mei op basis van input en vragen

Kinderen t/m 12 jaar en jeugd 13 t/m 18 jaar mogen, onder begeleiding, weer samen trainen in de buitenlucht. Het kabinet heeft de gemeenten opgeroepen om deze sportactiviteiten te faciliteren en te organiseren, altijd onder begeleiding van buurtsportcoaches of het kader van sportaanbieders. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk kinderen en jongeren de kans krijgen mee te doen, dus ook niet-leden van een vereniging.

Vanaf 11 mei mag bovenden ook iedereen ouder dan 18 jaar weer buiten sporten en bewegen op 1,5 meter afstand van elkaar. Voor de binnensport is bepaald dat deze op 1 september weer mag. Standpunt van de KNBB is dat recreatuief biljarten al op 1 juni met de opening van de horeca moet kunnen.

Lees verder . . . . .

Nieuw reserverings platform biljarten & horeca: 24Play

De KNBB ontwikkelt een gratis reserveringsplatform voor horecagelegenheden, aangesloten (pool)biljartverenigingen en haar leden.

Liefhebbers van een potje darts, pool, biljart of overige horecasporten kunnen eenvoudig hun speelmoment reserveren via de ‘24Play’ app of direct via de website van de aangesloten speellocaties

Lees verder . . . .


Tips & adviezen voor verantwoord biljarten

Naast het officiële protocol zijn er de laatste weken online volop aanvullende tips & adviezen voor verantwoord biljarten verschenen.  Die zijn verzameld in dit artikel

Voor wanneer het kabinet besluit om ook binnensport (gefaseerd) toe te staan heeft de KNBB een eerste protocol verantwoord biljarten opgesteld; deze is op 6 mei aangepast en verdere aanpassingen zijn nog mogelijk. Dit protocol kan straks voor verenigingen, lokaliteiten en spelers als leidraad dienen om biljarten (carambole, poolen, snooker en driebanden) op een beheerste en veilige manier te organiseren. Alle vragen, opmerkingen en suggesties die hierop binnenkomen worden gebruikt om het protocol bij te stellen en een FAQ op te stellen.

Lees verder . . . . .

Voorbereidingen voor het nieuwe seizoen

Het is nog niet duidelijk of de biljart accommodaties daadwerkelijk 1 september weer open kunnen (zie Stand van zaken biljarten & corona wetgeving). Voor de competitie en persoonlijke kampioenschappen zijn het bestuur en medewerkers al wel volop bezig met het nieuwe seizoen.
Het rooster voor de persoonlijke kampioenschappen staat online. Houdt u rekening met de sluitsingsdata. Voor alle duidelijkheid zijn er zowel voor de PK’s als voor de competitie aanvullende reglementen beschikbaar. Wij houden u op de hoogte!

Stand van zaken biljarten & corona wetgeving: Update 22 mei

Stand van zaken

1 juni of 1 september: wat is de stand van zaken voor biljarthoreca, wat is de stand van zaken voor binnensport (verenigingen), en wat wordt gedaan om de belangen te dienen van diegenen die pas op 1 september open zouden kunnen?

Wij ontvangen momenteel veel vragen of en in welke gemeenten accommodaties open mogen. Of accommodaties open mogen is een besluit van de overheid, uiteraard doen wij er als KNBB alles aan om de besluitvorming positief te beïnvloeden.

De onduidelijkheid over wat horeca is en wat binnensport is maakt dat diverse gemeenten blijkbaar nog niet aan kunnen geven wat de ruimte voor ondernemers is. Deels kan dit met de SBI-code, waar een accommodatie onder is ingedeeld, te maken hebben.

Is de accommodatie met een SBI-code 55-56 ingedeeld zou er sowieso geen probleem moeten zijn omdat dit codes zijn die verbonden zijn aan logies- maaltijd en drankverstrekking. Maar diverse accommodaties zijn onder de groep Cultuur, sport, recreatie 90,91,92,93 ingedeeld en dat maakt het niet duidelijker voor accommodaties met een horecavergunning. Er is nu de situatie aan het ontstaan dat in bepaalde gemeenten er wel al duidelijkheid is en in andere gemeenten niet. De onzekerheid en ongelijkheid die hiermee gepaard gaat vergroot de kans op onrust en zorgen.

Naar de mening van de KNBB is er een verschil tussen horecagelegenheden met spelaanbod (zoals bijvoorbeeld met een of meerdere: pool, biljart, snookertafels, airhockey, tafelvoetbal, flipperkasten, dartbord, photoplay, etc) en sportverenigingen met horecavergunning en spelaanbod. Het eerste valt naar de mening van KNBB onder horeca en het laatste valt onder binnensport, waarover de KNBB en het NOC*NSF stelling hebben ingenomen dat ook deze accommodaties met de openstelling van de horeca open zouden moeten kunnen.

Lees verder . . . . .

Nieuws van uw voorzitter

Jeannette Habraken 190707 286web

Aan alle verenigingen,

Zoals u via de site al heeft vernomen is er een nieuw bestuur gevormd, waarmee het voortbestaan van het district Oss gegarandeerd is. Wij hebben op 14 mei j.l. een eerste vergadering gehouden waar een aantal zaken naar voren zijn gekomen.
In deze bijzondere tijd en omstandigheden begrijpen wij als geen ander dat misschien de prioriteit niet bij het biljarten ligt, echter zullen wij toch een aanvang moeten maken met de opstart van een nieuw seizoen.
In het huidige stappenplan van de overheid zullen Horecagelegenheden en kantines vanaf 1 september weer open mogen, waarbij dus in principe ook de competitie en Pk’s weer een aanvang zouden kunnen nemen.

Om niet te laat en met allerlei kunstgrepen dan nog een programma in elkaar te moeten zetten hebben wij als district gemeend om de wedstrijdleiders Landscompetitie en Persoonlijke Kampioenschappen te informeren om de opstart per 1 september mogelijk te maken.

Dat mogelijk door een nieuwe piekvorming van het COVID-19 virus maatregelen toch weer als gevolg zullen hebben dat een start per 1 september niet mogelijk wordt nemen wij voor lief en zullen dan op dat moment onze competities moeten gaan bijstellen.
Belangrijkste is echter in deze dat de gezondheid en veiligheid van spelers en overigen voorop staat.

Lees verder . . . .

Nieuwe email adressen bestuur en wedstrijdzaken

Per 14 mei 2020 zie formulier bestuur en wedstrijdzaken

Jan Dunk, Piet Tilders en Frans Wijnakker 25 jaar arbiter!

Arbiters 151212 002 web
Vijf en twintig jaar geleden slaagden Jan Dunk, Piet Tilders en Frans Wijnakker voor de cursus districtsarbiter. Enkele jaren later behaalden ze onder leiding van docent Mart van der Heijden ook de gewestelijke batch. Het examen werd destijds afgenomen door de internationale arbiter Harrie Loeffen.

Deze verdienstelijke biljartvrijwilligers hebben, hetgeen nagenoeg elk lid van district Oss wel weet, zich jarenlang ingezet voor hun collega biljarters.

Lees verder . . . . .

Zie nieuwsbrief 38 en uitgebreide foto selectie

 
District Oss 80 jaar
District Oss 80 jaar logo web

District Oss is met het nieuwe bestuur gelukkig weer in een rustiger vaarwater terecht gekomen. Een mooie gelegenheid, tijdens de voortdurende corona lockdown, te kijken naar dit bijzondere jaar.

In 1940 werd de Osse centrale commissie (later district Oss) opgericht. Ongetwijfeld was het in de oorlogsperiode 1940 – 1945, niet altijd als vanzelfsprekend dat men altijd en overal kon biljarten.
De huidige situatie anno 2020, is niet geheel vergelijkbaar, echter ook nu kunnen we niet in competitieverband of in een persoonlijk kampioenschap biljarten.

Het nieuwe bestuur hoopt van harte het nieuwe seizoen 2020 – 2021 in september te kunnen starten. 
Er wordt al volop overlegd met KNBB Carambole en het gewest. Inmiddels is er een concept rooster waarover u binnenkort over wordt geïnformeerd. Uiteraard kijken veel liefhebbers al uit naar de competitie.

Het nieuwe bestuur wil op gebied van communicatie zich richten op de toekomst. Er wordt achter de schermen gewerkt aan een nieuwe website die zich aanpast aan smartphone of tablet. De verbeterde zoek functies en menu zullen een bezoek aantrekkelijk maken. Het district gaat voortaan nieuwe email adressen in gebruik nemen. Deze vindt u zeer binnenkort al op de huidige website.

Dat het niet als vanzelfsprekend is dat vrijwilligers zich beschikbaar willen stellen, voor een bestuurs- of andere functie in de organisatie, hebben we vrij recent nog ervaren. Het is daarom ook zo belangrijk, mensen die zich met veel liefde, inzetten voor hun collega biljarters, eens een schouderklopje krijgen.

Uw webmaster heeft gemeend drie mensen in het zonnetje te zetten die niet geheel toevallig, dit jaar ook nog eens 25 jaar, het district als arbiter hebben gediend.
Jan Dunk, Piet Tilders en Frans Wijnakker waren en zijn, de afgelopen 25 jaar, gezichtsbepalend geweest voor district Oss.

Dit jubileum wordt aangevuld met een uitgebreide fotoselectie waarin niet alleen Jan, Frans en Piet zich terugzien maar ook vele anderen.

 
De Biljartballen
De papieren krant uitgave van de Biljartballen die voor 25 maart gepland stond, is ivm de corona crisis opgeschort. 

 
Archief
Van de bestuurstafel Een nieuwe voorzitter en secretaris  
Regels tgv persconferentie 6 mei Routekaart, zie ook nieuwsbrief 37 week 19  
Nieuws KNBB Biljart tafel bron van besmettin?  
Nieuws KNBB algemeen Protocol biljarten  
Competitie nieuws Moyennes voor nieuwe seizoen  
Gratis les Frederic Caudron in het Nederlands  
Nieuws district algemeen Einde seizoen 2020 - 2021 definitief  
Alle info Corona crisis Nieuws KNBB  
DF 1e kl (voorheen 3e) band Kampioen Harrie Maas  
GW hoofdklasse libre Met Wilfred Clement, Wim Vissers en Theo v/d Wetering  
Jeugd interland Nederlands team met BC Zeeland kampioen  
GW dames libre Kampioen Jeannette Habraken Nwsb 30 week 09 2020  
GW 1e klas libre Nordin van Gogh 2e Rien van Gaal 7e  
GW 3e klas band Adriaan de Loyer 5e Piet Tilders 8e  
NK Dames driebanden Deelname Jeannette Habraken - Nwsb 29 week 08  
D'n Brouwer Viert 4e lustrum met toernooi - Nwsb 27 week 06  
NK 3e klas libre Antoon Derckx Nederlands kampioen  
DF 2e klas band Kampioen Bas van Kessel  
Arbitrage nieuws Martien Westerlaken 90 jaar  
     
Ouder Archief Update 31-03-2020 HTH  

.