Get Adobe Flash player
Update 06-07-2020 HTH

Bestuursinformatie: Organiseren van PK Finales

PK finales oproep tekst

Alhoewel ook het bestuur begrijpt dat het vreemde tijden zijn met veel onduidelijkheden, is zowel de KNBB als het district eraan gelegen om de competitie weer per 1 september te laten starten.
Dat geldt voor zowel de Landscompetitie als de Persoonlijke Kampioenschappen.
Tot nu toe hebben zich echter slechts 2 verenigingen aangemeld voor het organiseren van finales.

Zonder locaties kunnen de PK’s echter niet doorgaan, dus een oproep aan de verenigingen om zich aan te melden bij de wedstrijdleider PK (wedstrijdleider@knbb-oss.nl).

De KNBB is bezig om in overleg met NOC/NSF voor elkaar te krijgen dat per 1 september voor het biljarten de 1,5 meter regel (net als bij overige sporten) ongedaan wordt gemaakt. Wij houden u hiervan uiteraard op de hoogte
Mocht u problemen hebben met de openstelling van uw lokaliteit, meld dit dan ook bijtijds bij het bestuur.

ALV KVC & Bondsraad op één dag in Maarn
 
ALV vergadering 04 07 2020

Algemene Ledenvergadering Carambole

Tijdens de ALV van KVC stelden de aanwezige districtsvertegenwoordigers de jaarcijfers 2019 van KVC vast en kreeg het bestuur decharge voor het gevoerde beleid. Er was een langdurige discussie over de toekomst van de PK/wedstrijdsoftware met als besluit dat er een verkenning gaat plaatsvinden. En uiteraard was er aandacht voor de gevolgen door corona en de versoepelingen die nu gelden.

Het volledige verslag op de website van KNBB Carambole

 

 
Updates
 
 
De Biljartballen
Verschijningsdata De Biljartballen 2020 - 2021

16 september, 14 oktober, 18 november, 30 december 2020

20 januari, 10 februari, 10 maart, 07 april, 12 mei, 09 juni 2021

Competitie nieuws

Nu de inschrijvingen bijna allemaal binnen zijn, is het duidelijk dat er zich maar maximaal  5 teams in hebben geschreven voor de teamcompetitie met 4 personen.

Omdat dit een te gering aantal is om een acceptabele competitie te creëren en ook omdat het aanvullend reglement voorschrijft dat er minimaal 7 teams per klasse moeten zijn, zal er komend seizoen niet met 4-tallen gespeeld kunnen gaan worden. (de C4 -4 was eigenlijk een niet officiële mogelijkheid die het district Oss u altijd heeft aangeboden) De vraag aan u en alle C4-4 teams is nu of zij uit willen en kunnen komen in de C4-3 competitie en zo ja, geef dan a.u.b. deze teams dan opnieuw op met de namen die dan actief zullen meespelen in de C4-3

U heeft hiervoor nog tot en met 3 juli a.s.

Met groet Jan en Arno

Alle informatie voor inschrijven PK wedstrijden van KNBB Vereniging Carambole op nationaal, danwel districtsniveau

Als gevolg van de uitzonderlijke situatie waarin we verkeren heeft het bestuur van KVC besloten om de inschrijftermijn te verlengen. We gaan er nog steeds van uit dat we het seizoen, wellicht met enige aanpassingen, nog op reguliere wijze kunnen starten. Uiteraard zullen pas inschrijfgelden berekend gaan worden als e.e.a. ook werkelijkheid is geworden.

Inschrijfperiode verlengd tot 15 juli                                                                                     

Alle inschrijfgerechtigden zijn in één of meerdere kampioenschappen op nationaal niveau kunnen zich inschrijven tot en met 15 juli 2020.

Lees verder . . . . .

Aangepast sportprotocol verantwoord sporten

Sportprotocol nieuwe versie NOC*NSF, sportbonden en VSG met binnensport. Sinds woensdag 17 juni, staat de nieuwe versie van het sportprotocol online. Ter voorbereiding op een eventuele openstelling van de binnensport per 1 juli 2020 is in gezamenlijkheid het sportprotocol Verantwoord sporten aangepast. Met het protocol verantwoord sporten willen NOC*NSF, de sportbonden en de VSG de gemeenten en uitvoerende partijen richting geven hoe te handelen en hen aandachtspunten voor nadere uitwerking aanreiken. De disclaimer hierbij is wel dat het protocol onder voorbehoud is van de versoepelingen die het kabinet mogelijk op 24 juni bekend zal maken voor de sport.

Lees verder . . . .

Inschrijven teams voor KNBB Competitie District Oss.
 
De inschrijvingen willen we vóór 22 juni binnen hebben. Onder voorbehoud van mogelijkheden die de horeca heeft of krijgt per 1 september 2020. Tot heden hebben slechts acht verenigingen voor hun teams ingeschreven
Heeft u geen inschrijfformulier ontvangen, mail hiervoor dan naar competitie@knbb-oss.nl
 
Alvast bedankt, Jan Dunk en Arno van Rossum

Inschrijven Topteamcompetitie & Kadercompetitie 

Overzicht met handleidingen inschrijvingen, bepalingen & reglementen voor seizoen 2020-2021

Per heden is de inschrijving voor de Topteamcompetitie seizoen 2020/2021 geopend en de inschrijving sluit 28 juni 2020
In onderstaande PDF's vindt u de aanvullende bepalingen ten aanzien van de Topteamcompetitie voor het komende seizoen en een handleiding voor het inschrijven via Biljartpoint.

Lees verder . . . .

Nieuwe email adressen bestuur en wedstrijdzaken

Per 14 mei 2020 zie formulier bestuur en wedstrijdzaken
 
Biljart horeaca regels

Vanaf 1 juni is voor recreatief biljarten de uitbater slechts gebonden aan de RIVM maatregelen v.w.b. afstand en max aantal personen in een gelegenheid.
Vanaf 1 september is het toegestaan in competitieverband en PK’s te spelen onder auspiciën van de KNBB en NOC/NSF.

Updates

 
Nieuwsbrief KVC mei 2020
 
 
Het nieuwe PK Rooster 2020 - 2021 staat online
PK Kalender 2020 - 2021
 

Alle PK evenementen van KNBB Carambole 2020 - 2021

Concept Protocol Biljarten versie 5 - update 27 mei  

Stand van zaken

Leidraad om in de toekomst biljarten op een beheerste en veilige manier te organiseren. Input is welkom!

UPDATE: Is inmiddels versie 5 van dit concept protocol, aangepast op 27 mei op basis van input en vragen

Kinderen t/m 12 jaar en jeugd 13 t/m 18 jaar mogen, onder begeleiding, weer samen trainen in de buitenlucht. Het kabinet heeft de gemeenten opgeroepen om deze sportactiviteiten te faciliteren en te organiseren, altijd onder begeleiding van buurtsportcoaches of het kader van sportaanbieders. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk kinderen en jongeren de kans krijgen mee te doen, dus ook niet-leden van een vereniging.

Vanaf 11 mei mag bovenden ook iedereen ouder dan 18 jaar weer buiten sporten en bewegen op 1,5 meter afstand van elkaar. Voor de binnensport is bepaald dat deze op 1 september weer mag. Standpunt van de KNBB is dat recreatuief biljarten al op 1 juni met de opening van de horeca moet kunnen.

Lees verder . . . . .


Voorbereidingen voor het nieuwe seizoen

Het is nog niet duidelijk of de biljart accommodaties daadwerkelijk 1 september weer open kunnen (zie Stand van zaken biljarten & corona wetgeving). Voor de competitie en persoonlijke kampioenschappen zijn het bestuur en medewerkers al wel volop bezig met het nieuwe seizoen.
Het rooster voor de persoonlijke kampioenschappen staat online. Houdt u rekening met de sluitsingsdata. Voor alle duidelijkheid zijn er zowel voor de PK’s als voor de competitie aanvullende reglementen beschikbaar. Wij houden u op de hoogte!

 
 
Archief
De Biljartballen 3 arbiters 25 jaar jubileum  
KNBB Carambole Tips en adviezen  
Nieuws KNBB Carambole Stand van zaken  
Van het bestuur Nieuws van uw voorzitter  
Arbiters nieuws Jan, Frans en Piet 25 jaar arbiter  
District Oss Algemeen District Oss 80 jaar  
Van de bestuurstafel Een nieuwe voorzitter en secretaris  
Regels tgv persconferentie 6 mei Routekaart, zie ook nieuwsbrief 37 week 19  
Nieuws KNBB Biljart tafel bron van besmettin?  
Nieuws KNBB algemeen Protocol biljarten  
Competitie nieuws Moyennes voor nieuwe seizoen  
Gratis les Frederic Caudron in het Nederlands  
Nieuws district algemeen Einde seizoen 2020 - 2021 definitief  
Alle info Corona crisis Nieuws KNBB  
DF 1e kl (voorheen 3e) band Kampioen Harrie Maas  
GW hoofdklasse libre Met Wilfred Clement, Wim Vissers en Theo v/d Wetering  
Jeugd interland Nederlands team met BC Zeeland kampioen  
GW dames libre Kampioen Jeannette Habraken Nwsb 30 week 09 2020  
GW 1e klas libre Nordin van Gogh 2e Rien van Gaal 7e  
GW 3e klas band Adriaan de Loyer 5e Piet Tilders 8e  
NK Dames driebanden Deelname Jeannette Habraken - Nwsb 29 week 08  
D'n Brouwer Viert 4e lustrum met toernooi - Nwsb 27 week 06  
NK 3e klas libre Antoon Derckx Nederlands kampioen  
DF 2e klas band Kampioen Bas van Kessel  
Arbitrage nieuws Martien Westerlaken 90 jaar  
     
Ouder Archief Update 31-03-2020 HTH  

.