Get Adobe Flash player
Competitie nieuws (21-02-2017)
 
Dames en heren biljarters,
Bij voldoende belangstelling (minimaal 7 teams van 3 personen) bestaat de mogelijkheid om in het District Oss te komen tot het opzetten van een A-klasse competitie.
Deze competitie wordt uitsluitend op maandag en donderdagen gespeeld.
Voordelen van deze klasse:
- Een team bestaat uit 3 spelers en eenieder speelt op grond van een persoonlijk gemiddelde en officiele intervaltabellen
- deze competitie valt onder de afdeling “Carambole” district Oss.  Er is dus géén contributie verschuldigd aan de sectie Driebanden
- de reisafstanden zijn beperkt, en dus ook op tijd thuis...
- er is slechts 1 grote wedstrijdtafel nodig per thuisspelend team

Teams en individuele belangstellenden kunnen zich melden bij Jan Dunk (wedstrijdleidingknbboss@gmail.com)
 Men kan ook contact leggen met de locatiehouders, verenigingen alwaar grote matchtafels aanwezig zijn; te weten:
café het Voor Oventje (Zeeland), Thekes (Herpen), bc Uden (Uden), Kling (Nistelrode)
 
Competitie nieuws (03-12-2017)
 
Zoals u wellicht zult weten wordt eind volgende week (ca 9 december) de gemiddeldes aangepast. N ons district kan eenieder maximaal 1 interval naar beneden, en ongelimiteerd omhoog.
Wellicht verandert behalve de partij-lengte óók de speelvolgorde! Let u hier a.u.b. Op. Derhalve nogmaaals de tip om het actuele wedstrijdformulier vanuit BiljartPoint te printen!
Omdat de competitie in de B klasse veelal uit 3 rondes bestaat zal het ene team na 12, en een ander team na 11 of 13 partijen herzien worden. Helaas kan dit niet anders, vanwege het gecomprimeerde programma.
Veel succes en sportiviteit in de beslissende fase van deze competitie.
Fijne Kerstdagen en een gezond en sportief 2018!

Competitie mededelingen

Na rijp beraad heeft competitieleider Jan Dunk besloten om de tabellen van seizoen 2016-2017 ook voor de komende competitie te gebruiken. De nieuwe tabellen geven voor de C3 en C4 te grote verschillen. De hogere gemiddeldes in deze klassen worden relatief te zeer bevoordeeld.
Interval tabellen 2016 - 2017 - 2018
 
Teamleiders opgelet!
De competitie wordt met 1 week verlengd!
Op deze wijze kunnen de partijen die op 2e paasdag gepland staan (2 april 2018) een week verschoven worden en wel naar 9 april. ( Dit is inmiddels in BP veranderd) Daardoor eindigt te competitie op 11 april.
De finalerondes zullen worden gespeeld in de week van 16, 23 en 30 april 2018.
Dit met toestemming van de gewestelijk wedstrijdleider.

Competitie informatie en updaten website
Achter de schermen wordt druk gewerkt voor het nieuwe seizoen. De competitieleider heeft de nieuwe interval tabellen voor het komend seizoen aangeleverd. Deze stonden in het verleden in het programmaboekje, daarvoor kunt u voortaan terecht op de website. Voorlopig staat de aangeleverde informatie bij Competitiemededelingen, voor een definitieve plek wordt nog gekeken.

Het PK programma 2017 - 2018 kunt onder de bekende PK Rooster knop vinden en alle nieuwe informatie voor PK's onder PK nieuws. Indien er een update komt, wordt dit hier bekend gemaakt. Inmiddels is ook de lijst met lokaties en secretariaten bijgewerkt volgens de laatst bekende lijst van de KNBB. Mocht het zijn dat er nog onjuistheden in staan laat het weten aan de secretaris: sec.knbb.oss@gmail.com of bij de webmaster knbboss@gmail.com

Aanvullend districtsreglement

Concept gewestelijke wedstrijdkalender 2017 - 2018

Interval tabellen 2017 - 2018

B1-klasse C1-klasse
B2-klasse C2-klasse
  C3-klasse
Puntentabellen C4-klasse

Indeling competitie 2017-2018

Hierbij de indeling zoals ik deze gemaakt heb n.a.v. de inschrijvingen.

Gelieve de indeling én de speelavond goed te controleren!
Ziin alle opgegeven teams van uw vereniging ingedeeld?

Graag met spoed eventuele fouten melden via wedstrijdleidingKNBBOss@gmailcom

Doordat er dit jaar erg veel “knelpunten” zijn, zal het puzzelen wel enige tijd in beslag nemen! (problemen zijn bijv. indien 6 teams op 3 biljarts op 1 avond hun thuispartij hebben (KOT en Germenzeel) en indien er 6 teams op 3 avonden het ene biljart in het café moeten delen (de Brug).
Daarnaast wordt het verzoek om twee teams samen thuis te laten spelen een erg moeilijke kwestie…maar we gaan proberen!

De indeling van de teams

 

Wijzigingen #2

 

B2 C: teruggetrokken: 228080 ’t Stamineeke 1 vanwege gebrek aan inzetbare spelers (werk)

B2 C: d’n Brouwer 2: af: 236680 Henk Goettsch

Bij: 221541 Tinus Mannus: 0,358 te maken: 18

C3 B: BBB 8 bij: 248024 Dirk Mater: 1,10 te maken: 37

B1 B: Moira 5 af: 212433 Jeroen v Lith

Bij: 134132 Jan Oortman: 0,500 te maken: 25