Get Adobe Flash player

Reacties op: Bestuur KNBB distrct Oss luid de noodklok

Zo vlak voor Kerst is deze melding er als een bom ingeslagen. Op facebook werd maar liefst 6 keer gedeeld en hebben daardoor bijna 800 mensen deze tekst bekeken. District Oss zit serieus in de problemen indien er geen vrijwilligers zich melden. We gaan er van uit dat het indruk heeft gemaakt en hopen van ganze harte dat er belangstelling komt voor een bestuursfunctie.

KNBB Oss noodklok webpagina tekst 2

Geachte leden,

Het bestuur van de KNBB Oss doet een dringend beroep op jullie allen!

Zoals jullie allemaal weten is in mei jongsleden Rémi Janssen teruggetreden als voorzitter van het district Oss. Tot op heden is er helaas nog niemand gevonden die deze functie op zich wil nemen.
De penningmeester neemt deze functie nu tijdelijk waar en zit hierdoor noodgedwongen met een dubbele functie.
Een jaar eerder is vice voorzitter Henry Thijssen afgetreden, die meerdere functies onder zijn hoede had. Die functies zijn verdeeld onder de huidige bestuursleden, bij de coördinatoren en webbeheerder. Zeker omdat één van de bestuursleden óók de functie competitieleider teams bekleed, is hier de huidige situatie niet rooskleurig en is ten minste één bestuurslid zeer welkom.

Tijdens de jaarvergadering van het afgelopen jaar is u medegedeeld dat in mei van het komende jaar ook secretaresse, Jeannette Habraken uit het bestuur stapt.
Wij hoeven jullie dus niet uit te leggen dat er dan een bijzonder moeilijke situatie ontstaat.

Een bestuur zonder voorzitter én secretaris is onwerkbaar.

Derhalve doet het bestuur van het district Oss een dringend beroep op al haar actieve leden.
Hebt u tijd en/of interesse om één van deze functies in te vullen of kent u iemand die dit zou kunnen en willen, schroom dan niet om contact op te nemen met één van de bestuursleden. 

De ledenvergadering staat gepland in mei en wij hopen dan, dat er weer een compleet bestuur achter de tafel mag zitten om jullie belangen te mogen behartigen.

Wij kunnen het niet alleen maar samen kunnen we veel!!!

Namens het bestuur en medewerkers van KNBB district Oss

Van de bestuurstafel

Dit is de eerste “bestuurstafel” van het bestuur zonder voorzitter.
Sinds het aftreden van onze voorzitter tijdens de mei vergadering hebben wij als bestuur twee bijeenkomsten gehad.

Om jullie te informeren over wat er zoal besproken is deze bestuurstafel.
Allereerst..de nieuwe competitie die door Jan Dunk samen met Piet Tilders is gerealiseerd. Na veel voorbereidingen bleek de Wedstrijdgenerator 2.0 onvoldoende te functioneren waardoor het aloude DOS-programma Puzzel weer uit de mottenballen gehaald moest worden.

Ook het programmaboekje is er gekomen, en zoals altijd: je controleert de proefdruk met zijn allen en nog sluipen er foutjes in. Maar het blijft mensenwerk.


Daarnaast is er binnen het bestuur gesproken over de taakverdeling binnen het bestuur; wie wat het komende jaar gaat doen. Voor mij als secretaris is dat niet moeilijk; mijn werk blijft het zelfde. Maar Joop Kampert gaat de komende tijd ook optreden als interim voorzitter en Richard Vos als vice voorzitter (a.i.).
Toch blijven wij hopen op een nieuwe voorzitter of in ieder geval uitbreiding van het bestuur. Mede omdat ik als secretaris volgend jaar in mei ook stop.

Ook het Kampioenschap van Oss is een onderwerp van gesprek: we vragen of er ideeën zijn waardoor dit kampioenschap aantrekkelijker zou kunnen worden voor zowel de spelers als publiek. We zullen er alles aan doen om het KvO ook dit jaar weer te realiseren, maar we willen graag wat input van de spelers uit het district Oss.
Dan is ook het tekort aan arbiters een bron van zorg. Maar onze grootste aandacht gaat uit naar de verminderende bereidheid om te komen tellen en schrijven binnen de verenigingen als deze een voorwedstrijd krijgen toegewezen. Om de druk binnen deze verenigingen te verlichten hebben wij als bestuur besloten om dit jaar alle deelnemende spelers te vragen om te schrijven tijdens de voorwedstrijden. Hierdoor kan het aantal schrijvers en tellers met de helft worden verminderd.
Dit zal het komende jaar een proefjaar zijn en zal op de mei vergadering als agenda punt worden besproken.

Onze volgende vergadering staat gepland voor 21 september 2016 mocht iemand een punt van aandacht hebben dan horen wij het graag.

Jeannette Habraken
Secretaris KNBB District Oss.

Rémi Janssen in de publiciteit

Tijdens de jaarvergadering van 10 mei nam Rémi Janssen afscheid als voorzitter van district Oss.

Zowel de Biljartballen als Biljart totaal hadden aandacht voor het afscheid van Rémi Janssen.

Het verslag in de Biljartballen:

Tijdens de jaarvergadering werd Rémi Janssen door penningmeester Joop Kampert bedankt voor negen jaar als voorzitter van het district Oss. En voor alles wat er onder zijn leiding in die jaren is bereikt. In vergelijking met de start in 2007 is Oss een stabiel district geworden. Ongeveer 735 leden en ruim 40 vereniging zijn prachtige getallen, tegen de tendens in.

Er is nu stabiliteit maar helaas moet het district, hopelijk tijdelijk, zonder voorzitter verder. Er heeft zich tot op heden geen opvolger gemeld. Tekst Jan Rosmulder

Het verslag in Biljart totaal

Lees verder . . . . .

IMG 5088 Remi web

Jaarvergadering 10 mei

IMG 5084 Soko2 C2

Tijdens de jaarvergadering werden de districtskampioenen in de diverse competities gehuldigd.

C1 Kerkzicht 2
C2 SOKO tevens winnaar Jopie Hendriks trofee
C3 Touché 6
C4 De Vriendschap 4
B1 Net Mis 3
B2 BC Reek

De foto's van de kampioenen en uitslagen

 

Voorzitter Rémi Janssen neemt afscheid als bestuurder

Tijdens de jaarvergadering van 10 mei nam Rémi Janssen afscheid als voorzitter van district Oss.

Zowel de Biljartballen als Biljart totaal hadden aandacht voor het afscheid van Rémi Janssen.

Het verslag in de Biljartballen:

Tijdens de jaarvergadering werd Rémi Janssen door penningmeester Joop Kampert bedankt voor negen jaar als voorzitter van het district Oss. En voor alles wat er onder zijn leiding in die jaren is bereikt. In vergelijking met de start in 2007 is Oss een stabiel district geworden. Ongeveer 735 leden en ruim 40 vereniging zijn prachtige getallen, tegen de tendens in. Er is nu stabiliteit maar jammer genoeg, ondanks de vele inspanningen van jeugdconsul Peter Huvenaars, wordt het jeugdbiljarten steeds minder. He-

laas moet het district, hopelijk tijdelijk, zonder voorzitter verder. Er heeft zich tot op heden geen opvolger gemeld. Tekst Jan Rosmulder

Het verslag in Biljart Totaal editie juni 2016: Het verslag in Biljart totaal

Na negen jaar vertrek als voorzitter district Oss

Remi Janssen laat leegte achter

Remi Janssen heeft als voorzitter van de KNBB District Oss afscheid genomen als voorzitter. Hij heeft het district negen jaar in deze functie geleid. Het district, dat vorig jaar ook al Henry Thijssen na veertien jaar activiteit uity het bestuur zag stappen, heeft nog geen opvolger voor Janssen.

In zijn afscheidspeech benadrukte Remi Janssen dat in vergelijking met zijn start in 2007 het ledental van district Oss weer stabiel is geworden. Het district telt 735 leden, verdeeld over ruim veertig verenigingen. Dat het jeugdbiljarten steeds minder wordt is volgens Remi Jansen jammer. Wat dat betreft heeft hij grote bewondering voor Peter Huvenaars. ,,Het is bij hem rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan’’.

Remi Janssen: ,,Wel ben ik in toenemende mate teleurgesteld geraakt over de wijze waarop het bestuur van de KNBB of het bondsbureau actief helpt de sport en de vrijwilligers daarin te ondersteunen. Des te meer waardering en dank voor de samenwerking met de mensen die op gewestelijk niveau en op districtsniveau er voor zorgen dat steeds weer zaken doorgang vinden’’.

,,Ik dank dan ook allen waarmee ik heb samengewerkt, de huidige bestuursleden, wedstrijdleiders in heden en verleden maar ook degenen die iets minder in het middelpunt staan, maar wel belangrijk zoals de arbiterscoördinatoren door de jaren heen, de websitecoördinator en onze PR-functionaris. Ook de wedstrijdleider van het gewest ben ik dank verschuldigd voor de prettige samenwerking’’.

Remi Janssen deed tenslotte nog een oproep. ,,De afgelopen jaren heb ik heel prettig samengewerkt met ‘enigszins gestoorde’ biljarters, die behalve lid van het districtsbestuur, zelf fanatiek hun sport beoefenen en zonder uitzondering ook bij hun eigen vereniging in het bestuur zitten. Kortom, mensen die bijna geen tijd hebben om te slapen. Maar áls ze op bed liggen dan dromen ze ervan dat ze niet alleen maar aangesproken worden als er gedonder is, maar dat ze af en toe ook eens horen: ‘Kunnen we soms ergens mee helpen’’? Mijn oproep aan jullie: laat ze niet alleen,  laat die droom uitkomen’’!

Fotoreportage Jaarvergadering door Coby Kampert

Voorzitter gezocht!

Het district Oss van de KNBB zoekt kandidaten die zich op de jaarvergadering van 10 mei aanstaande verkiesbaar willen stellen als opvolger van onze voorzitter. Het is vanzelfsprekend dat de kandidaten affiniteit moeten hebben met onze sport. Maar minstens zo belangrijk achten wij communicatieve en leidinggevende vaardigheden. Dat zou kunnen blijken uit eerdere voorzitterschappen of in de beroepservaring van zo'n kandidaat. De voorzitter besteedt zijn tijd ongeveer als volgt:
Voorbereiden en voorzitten van de maandelijkse bestuursvergadering (samen met de secretaris)
Voorbereiden en voorzitter van de jaarlijkse ledenvergadering
Actief deelnemen aan de halfjaarlijkse bijeenkomsten van de KNBB, zowel op landelijk als op gewestelijk niveau
Huldigen van winnaars van districts- of regiofinales
Daarnaast is de voorzitter informeel actief als vraagbaak, steun van de wedstrijdleiders en ziet toe op de publicaties en externe communicatie van de KNBB District Oss. Ook is er geregeld contact met de voorzitters van de buurtdistricten. Zoals voor alle bestuursfuncties, geldt een zittingsperiode van 3 jaar.

Meer details kan de huidige voorzitter natuurlijk geven. Neem daartoe gerust contact op. Ook wil het bestuur graag attent gemaakt worden op mogelijke kandidaten. Daarvoor is eveneens de vertrekkende voorzitter, Rémi Janssen, degene die u daarvoor moet benaderen. Als u echter een ander lid van ons enthousiaste bestuursteam treft, is dat ook prima.

Van de bestuurstafel 22

Op woensdag 3 september is het bestuur weer bij elkaar geweest.

We hebben diverse zaken de revue laten passeren. Daarbij waren het opstellen van het competitie-rooster en de samenstelling van het boekje de belangrijkste. Onze bewondering voor Piet Tilders is nog verder gestegen nu wij deze taken van hem hebben overgenomen (en daarbij heeft hij ons nog behoorlijk geholpen). We zijn het er wel over eens dat het rooster waarin u nu moet spelen nooit de schoonheidsprijs zal krijgen. Mocht de roostergenerator die we nu gebruikt hebben, niet verbeteren, dan zullen we volgend jaar iets anders moeten verzinnen. We willen u volgend jaar niet confron-teren met veel uit- en thuiswedstrijden achter elkaar, laat staan tegen dezelfde tegenstander twee keer thuis of uit in een vol bezette poule. Ook in het boekje, dat onder grote tijdsdruk is gemaakt, zitten wat bloopers, met excuses aan team 't Haasje 2, waarvan de teamsamenstelling ontbreekt.

We hebben besloten de jaarlijkse bijeenkomst met de arbiters dit jaar te houden in de week voor Kerstmis. Op 23 september vindt de bijeenkomst plaats met de wedstrijdleiders van de verenigingen.

Vanuit de KNBB is een nieuwsbrief verschenen waarin de voorzitter vindt dat we serieus moeten nadenken over een overgang van districten naar provincies. Het standpunt van uw bestuur is dat wij alleen een goed idee vinden voor zover het de PK's betreft. De voorwedstrijden zouden dan op basis van postcode moeten worden georganiseerd, dus niet te ver weg, en het toernooi waarin de kampioen wordt bepaald op één plaats in Brabant met als resultaat de kampioen van Brabant. Wel hebben wij bedenkingen bij het feit dat de ene provincie veel meer biljarters heeft dan de andere. De kans om kampioen te worden zou voor elke speler, waar hij ook woont in Nederland, hetzelfde moeten zijn. Het bestuur ziet niets in het opheffen van het district om daarvoor in de plaats een provinciale organisatie op te zetten. Waar gaat dan bijvoorbeeld uw geld heen?

Binnenkort gaan weer de uitnodigingen de deur uit voor het Kampioenschap van Oss Libre/Kader. Wij hopen op veel inschrijvingen (en belangstellenden). Het toernooi is op 28, 29 en 30 december in de Berchplaets en Berghem.

De volgende bestuursvergadering is gepland na de zomer, op 7 oktober.

Van de bestuurstafel 21

Nieuw bestuurslid

Op 17 juni j.l. is het bestuur bij elkaar geweest, voor het eerst met Richard Vos, ons nieuwe bestuurslid. Uiteraard moesten we de onderwerpen die Henry Thijssen behartigde opnieuw verdelen en daarbij is de volgende afspraak gemaakt. Joop Kampert zal arbitrage in zijn portefeuille nemen, Richard Vos het onderwerp jeugd en uw voorzitter zal de PR behartigen, alle natuurlijk met steun van degenen die zich daarvoor nadrukkelijk en jarenlang inzetten, te weten Johnny van de Camp, Peter Huvenaars, Hans van Erp en Henry Thijssen (als websitebeheerder).

We hebben uiteraard gesproken over de punten die in de jaarvergadering naar voren zijn gekomen. Ook ons jubileum is aan de orde gekomen, en daarbij hebben we – een beetje wrang – vastgesteld dat de matige opkomst er wel voor gezorgd heeft dat de kosten beperkt waren. We hadden graag meer uitgegeven! Daarnaast hebben we verschillende onderwerpen behandeld, waarover u in aparte stukjes iets op onze website kunt zien: de Jopie Hendriks trofee, de puntentelling in B1 en B2. Ook zult u binnenkort het resultaat zien van de voorbereidingen die we hebben getroffen om het programma boekje samen te stellen, dit keer dus zonder Piet Tilders, die dit jarenlang vrijwel in zijn eentje deed.

Op 18 augustus zullen deze weer worden verdeeld.

De volgende bestuursvergadering is gepland na de zomer, op 3 september.

Jopie Hendriks Trofee

Zoals u weet is wordt de Jopie Hendriks wisseltrofee jaarlijks overhandigd aan het team dat in onze kruisfinales winnaar wordt met het hoogste percentage caramboles. Sinds we niet in alle poules kruisfinales houden betrekken we voor die poulewinnaar daarbij het percentage van het hele seizoen. Eigenlijk is dit geen eerlijke vergelijking, want een gunstig verlopen weekend vergelijk je dan met het resultaat in circa 25 partijen. Om die reden zal vanaf seizoen 2015-2016 de Jopie Hendriks trofee op de jaarvergadering worden uitgereikt aan het team dat het hoogste percentage heeft gescoord over alle partijen van het hele seizoen, inclusief de eventuele kruisfinales. Alleen de teams die deelnemen aan de kruisfinales en de winnaars van poules zonder kruisfinale komen in aanmerking.

Jubilea van leden

Helaas stellen we telkens weer vast dat de gegevens die op het bondsbureau in Nieuwegein vastliggen over de data waarop leden lid zijn geworden van de bond niet kloppen. Zeker als iemand vóór 2000 al lid was is de kans groot dat dit fout gaat. Om die reden kan uw bestuur bijna niet achterhalen wanneer wie een 40- of 50-jarig lidmaatschap viert. Wij zouden dat graag willen en aan zo'n jubileum aandacht willen schenken, maar dan consequent voor iedereen. Helaas is de basis waarop dat gebeurt te wankel en is de kans dat we iemand over het hoofd zien te groot. Om die reden heeft het bestuur de volgende gedragslijn afgesproken. We leggen het initiatief bij de verenigingen. Als die vaststellen dat er sprake is van zo'n jubileum dan is dat zeer waarschijnlijk wel juist. Als de vereniging ons meldt dat er – bijvoorbeeld op de ledenvergadering – aandacht aan een jubilaris wordt besteed, dan zal wij met alle genoegen iemand van het bestuur afvaardigen om ook namens het district deze jubilaris te huldigen. Zo heeft op verzoek van de Beukenhof Joop Kampert namens het bestuur Marius Keijzers gehuldigd voor zijn 50 jarig lidmaatschap van de KNBB.

Van de bestuurstafel 20

Deze korte samenvatting is bedoeld om te laten zien waarmee uw bestuur bezig is. We kunnen in deze samenvatting alleen maar agendapunten aanstippen, niet alle details. Aarzel niet als u meer wilt weten en vraag het aan één van de bestuursleden of via het secretariaat.

Op 1 april j.l. is het bestuur weer bij elkaar geweest. We hebben daarin kort stil gestaan bij de mislukte fusie van de KNBB met de sectie Carambole; zonde van alle energie en tijd. Wij beschouwen deze situatie als “we zijn weer terug bij af”.

Uiteraard hebben we ons weer gebogen over de agenda van de komende jaarvergadering op 12 mei. Bijzonderheden: de overdracht van het wedstrijdleiderschap van Piet Tilders aan Jan Dunk; zij zullen ook wat uitleg geven over de vernieuwingen. Ook zullen we alle districtskampioenen huldigen op die vergadering. Nu we een wat andere opzet hebben, is de jaarvergadering de beste plek.

Soms moet je ook beslissingen nemen met tegenzin: omdat we structureel kampen met een tekort aan arbiters en we deze ook niet te zeer willen belasten, zullen de nationale voorwedstrijden in ons district niet meer door districtsarbiters worden gearbitreerd. Wij streven ernaar dat de spelers zelf een arbiter meebrengen en zullen dit verzoek in Nieuwegein neerleggen.

Er heeft ons een verzoek bereikt of spelers die doordringen tot een gewestelijke of nationale finale niet kunnen worden voorzien van een districtsembleem. Wij vinden dat een prima idee en zullen dit nader uitwerken. Daar hoort u dus van!

De volgende bestuursvergadering is op 7 mei aanstaande; wij zullen dan eventuele punten die door u zijn aangemeld, voor de jaarvergadering voorbereiden. Mocht u nog iets willen inbrengen, laat het weten!

Van de bestuurstafel 19

Op woensdag 21 januari jl. is het bestuur van het district Oss weer bijeen geweest. We hebben daarbij het volgende besproken:

- De viering van 75 jaar KNBB Oss. Er is een groep mensen verzameld die nu de acties oppakt die nodig zijn om deze viering op 23 mei tot een succes te maken.

- De opvolging van Piet Tilders als wedstrijdleider landscompetitie. Opgelost is dit probleem nog niet, dus mocht iemand nog goede ideeën hebben dan houdt het bestuur zich aanbevolen. Wij hebben zelf ook nog wat ijzers in het vuur. Gelukkig houdt Piet het nog even vol, maar dat houdt wel een keer op!

- We hebben het KVO Libre/Kader geëvalueerd, dat tussen Kerst en Nieuwjaar in twee dagen is gespeeld in de Berchplaets. Die twee dagen, daar willen we er echt eind dit jaar weer drie van maken. En we hopen op wat meer toeschouwers. Het enthousiasme van de spelers motiveert ons in ieder geval om tussen Kerst en Nieuwjaar dit toernooi weer te organiseren.

- Het lijkt erop dat de belangrijkste sponsor van het KVO driebanden groot dit jaar niet meer meedoet. Hoewel we dit jammer vinden, is dit voor het bestuur geen reden om daarom het toernooi niet meer te houden (voor spelers die 0.500 spelen of hoger op de grote tafel). De geplande datum is 17, 18 en 19 april.

- Wij hebben als bestuur van het district grote moeite met de lage snelheid waarmee de beslissingen worden genomen over bestuurlijke structuren in “Nieuwegein”. We hebben liever dat de KNBB ons helpt op sportief gebied. Besloten is deze onvrede in een brief tot uitdrukking te brengen.

- De volgende bestuursvergadering is op 26 februari.

Van de bestuurstafel 18

Afgelopen donderdag, 18 december, is het bestuur weer samen geweest, zoals altijd in aanwezigheid van onze beide wedstrijdleiders.

Verreweg het belangrijkste onderwerp was de opvolging van onze wedstrijdleider landscompetitie, Piet Tilders. Piet heeft te kennen gegeven dat hij per 1 januari, of zo snel mogelijk daarna zijn taak wil overdragen aan een ander. Het voltallige bestuur vindt het jammer dat Piet deze beslissing heeft genomen. Zijn kennis en inzet zullen we gaan missen; als je kijkt wat Piet heeft opgebouwd aan systematiek in de afgelopen 7 jaar, dan is alleen veel bewondering en waardering passend. Ook had Piet soms incasseringsvermogen nodig, als hij commentaar kreeg op keuzes die onvermijdelijk waren (kleine poules met anderhalve competitie, niet altijd op de favoriete speeldag aan de tafel). Wij zullen hem beslist gaan missen.

Het bestuur van het district moet nu op zoek naar een opvolger. Daarbij kunnen we melden dat de taak van de wedstrijdleider door de werkzaamheden van Piet en door de introductie van Biljartpoint wel anders zijn komen te liggen. Door het jaar heen valt de inspanning mee, de drukte ligt in april (kruisfinales), mei en juni (voorbereidingen nieuwe seizoen). Belangstellenden voor de functie worden aangemoedigd contact op te nemen met onze secretaris. We kunnen ons ook voorstellen dat de functie als duobaan wordt uitgevoerd. Er is een vaste tegemoetkoming in de onkosten die de wedstrijdleider maakt.

Onze jubileumviering, in mei komend jaar, begint langzaam vorm te krijgen. We verwachten voor de organisatie daarvan ook steun te krijgen buiten het bestuur. Een aantal sponsors is benaderd en heeft positief gereageerd. Als voorbereiding op ons feesttoernooi heeft het bestuur een aantal ballensets aangeschaft, die geschikt voor five-ball. Deze worden uitgeleend aan verenigingen die al vast eens willen snuffen aan dit nieuwe biljartspel. Melden bij onze penningmeester!

Binnenkort vindt het KVO libre/kader plaats (27 en 28 december in de Berchplaets). Dit jaar in twee dagen, we beginnen daarom op zaterdag al om 10 uur. Ruim 20 inschrijvingen dus de belangstelling is vergelijkbaar met vorig jaar. Als de sfeer en sportiviteit weer hetzelfde zijn, wordt ook dit toernooi weer een succes. Kom kijken!

De volgende bestuursvergadering is gepland op 21 januari. U kunt altijd punten vor deze vergadering aandragen.

Namens het bestuur wens ik alle biljarters in het district Oss, binnen of buiten KNBB-verband een heel succesvol jaar 2015. Vanzelfsprekend gezondheid en goeds voor u en uw dierbaren.

Rémi Janssen
Voorzitter.

Van de bestuurstafel 17
 
Op woensdag 12 november is uw bestuur weer bij elkaar geweest. Hier enkele besproken punten.

Het bestuur is erg ontevreden over de extreem verschillende manier de vergoeding wordt gebruikt die beschikbaar is voor de vereniging die een PK of een gewestelijke finale organiseert. Soms is er niets, soms is er sprake van goede gastvrijheid. We zullen daarom vanaf de jaarwisseling deze vergoeding niet meer zonder meer overmaken. De verenigingen zullen door middel van een declaratie moeten laten zien dat ze echt gezorgd hebben voor een kopje soep, broodjes, consumpties voor tellers, arbiters en wat er nog meer voor mogelijkheden zijn. Het maximum bedrag dat mag worden gedeclareerd is € 25 per speeldag.

Op 23 mei 2015 zullen wij ons jubileum vieren. De eerste contouren van deze dag worden inmiddels duidelijk. Hopelijk zijn er leden die ons willen helpen met de organisatie van deze dag, graag! U weet ons te vinden.

Ook doen wij een oproep voor kandidaten om ons bestuur aan te vullen. U weet dat Henry Thijssen niet herkiesbaar is op de volgende jaarvergadering. Als we dan de vergadering de keuze kunnen laten maken tussen meer kandidaten zou natuurlijk mooi zijn.

De volgende vergadering van het bestuur is op 18 december.

Van de bestuurstafel 16

Afgelopen woensdag 9 april hebben wij weer vergaderd. De laatste voor de grote ledenvergadering op 13 mei 2014 in Herpen bij café de Brug.

Tijdens de vergadering hebben wij gesproken over het gedrag van sommige spelers tijdens PK’s of finales. We doelen dan op het gedrag dat ver gaat over de grens van de emoties die bij sport nu eenmaal horen: blijven zeuren over arbiters beslissingen, agressief gedrag naar medespelers of luidruchtig uiting geven aan ongenoegen.
Het bestuur vindt dit onacceptabel; het is echter formeel moeilijk hieraan iets te doen, behalve wanneer er gefundeerde klachten op onze bestuurstafel gelegd worden. Wij zullen echter zeker op de eerstvolgende bijeenkomst met de wedstrijdleiders (tweede helft augustus) hierop terug-komen; zij zijn degenen die een belangrijke rol spelen.

Verder hebben wij weer gesproken over het 75 jarig jubileum. Als bestuur hebben wij al enkele ideeën op papier gezet, maar mochten er nog meer ideeën zijn dan horen wij dit graag. Stuur U idee gerust naar de secretaris en deze zal ervoor zorgen dat Uw idee meegenomen wordt in het overleg.
Zoals het er nu uit ziet hebben we komend seizoen geen jeugdspelers meer. Verschrikkelijk jammer en ook dat er hiermee een eind komt aan de door ons erg gewaardeerde activiteiten van jeugdcoördinator Peter Huvenaars.

Op 24, 25 en 26 april wordt er weer gespeeld om het KVO driebanden groot in de Iemhof in Oss.
Jullie interesse hiervoor zal zeker op prijs worden gesteld.

Ook is er gesproken over het spelen van de district kampioenschappen in het nieuwe seizoen.          
Dit onderwerp zal door onze competitie leider Piet Tilders in de ledenvergadering worden voorgelegd.
Ook Mario v d Sanden wedstrijdleider van de PK.s zal tijdens de vergadering enkele wijzigingen voor stellen.
Er waren door de a.s ledenvergadering erg veel agenda punten te behandelen. Wij als bestuur hopen dan ook dat alle verenigingen vertegenwoordigd zullen zijn op de algemene ledenvergadering

Zie ook in nieuwsbrief 35

Van de bestuurstafel  15

Op 26 februari heeeft het bestuur weer vergaderd. We hebben een aantal punten behandeld en ons al vast voorbereid op onze jaarlijkse ontmoeting met de verenigingsbesturen van ons district, dit jaar op 13 mei 2014 in Herpen bij Café de Brug.

Het komt regelmatig voor dat spelers die in de competitie libre spelen zich inschrijven voor een PK driebanden of bandstoten zonder dat ze daarvoor een officieel gemiddelde hebben. Ze schrijven dan (ver) onder hun kunnen en veroveren dan met enige beheersing het districtskampioenschap zonder te promoveren. Dit heeft tot gevolg dat spelers die echt niet beter kunnen zeker buiten de finales worden gespeeld. Wij vinden dit soort PK-toerisme niet wenselijk en zullen dit onderwerp bespreken met de wedstrijd verantwoordelijken binnen de KNBB.

Het kampioenschap van Oss driebanden groot, dat vorig jaar een groot succes was, ging bijna niet door, door het terug trekken van de sponsor. We hebben besloten dit toch door te laten gaan. Inmiddels weten we zeker dat dit gaat plaats vinden en wel op 24, 25 en 26 april aanstaande, wederom in d'n Iemhof. (De sponsor heeft zich ook bedacht!)

Na wat brainstormen is de vorm waarin we aandacht willen besteden aan ons 75-jarig bestaan als district ook duidelijker aan het worden. U hoort hierover meer tijdens de jaarvergadering.

Waren we in Januari nog enthousiast over het feit dat er twee nieuwe arbiters aan de opleiding zijn begonnen, nu zijn we teleurgesteld dat beide de opleiding niet hebben afgemaakt. Dit kost ons District jammer genoeg geld, maar erger nog, we hebben geen aanvulling van ons arbiterskorps. Mocht je belangstelling hebben neem dan contact op met Henry Thijssen. Zijn adres vind je in het programma boekje.

Het districtsbestuur is erg teleurgesteld in het sectiebestuur van de KNBB, als het gaat om hulp bij het stimuleren van de jeugd. Dit duurt al jaren; keer op keer worden er plannen gelanceerd en weer afgeblazen. Hoewel wij het hele bestuur verantwoordelijk achten, zullen we toch benadrukken dat we ernstig twijfelen aan de competentie van de verantwoordelijke functionaris binnen het bestuur.

Onze volgende vergadering staat gepland op 9 april 2014

Zie ook in nieuwsbrief 32

Van de bestuurstafel  14

De eerste vergadering heeft alweer plaatsgevonden en het bestuur wil dan ook iedereen een gezond en sportief 2014 toewensen.

Henk Auwens die onze arbiters coördinator is, was deze keer uitgenodigd om aanwezig te zijn op de vergadering. Hij vertelde dat door de terugloop van het aantal arbiters het soms moeilijk is om overal voldoende arbiters aanwezig te laten zijn.

Wij hebben ook gesproken over de onkostenvergoeding van de arbiters. Wij willen ervoor zorgen dat een arbiter, die ten dienste staat van de spelers, zeker geen geld behoeft bij te leggen. We kunnen en willen echter zeker geen uurloon betalen. Als we kijken naar de ons omringende districten dan is onze vergoeding nog steeds in lijn met de vergoedingen aldaar. (En, in tegenstelling tot sommigen beweren, zeker geen bedrag om over naar huis te schrijven: net genoeg voor een kopje soep, een drankje en een beetje benzine).
Uitgebreid hebben wij het kampioenschap van Oss libre/kader geëvalueerd. Het was een succes en voor herhaling vatbaar. Enkele verbeter punten zullen volgend jaar zeker meegenomen worden. Ook zullen we nadenken over een soortgelijk toernooi voor de spelers met een lager gemiddelde. We staan al weer in de startblokken voor het KVO Driebanden groot, rond Pasen.

Dan vraagt het bestuur nogmaals aandacht voor het feit dat er de mogelijkheid is om een bandstoot competitie te spelen. Deze zou dan op bijvoorbeeld donderdag, vrijdag of zaterdag gespeeld kunnen worden. In district Nijmegen is dit zeer succesvol. Zie voor meer informatie de wekelijkse uitslagenbrief van Piet Tilders.

De volgende vergadering staat gepland op 26 februari 2014

Bondsperikelingen: woordje van uw voorzitter

Al jaren probeert uw bestuur het accent te leggen op de biljartsport. Wij doen ons best om de competitie en de PK's goed te organiseren; moedigen aan en zijn waar mogelijk de verenigingen behulpzaam. Vanuit die gedachte proberen wij u ook niet te vermoeien met perikelen die zich soms afspelen op KNBB-niveau. Toch lijkt het ons zinvol om daaraan nu een paar woorden te wijden. Andere districten denken er anders over: die wijden hun leden volledig in en organiseren ook speciale bijeenkomsten. Dat betekent dat u soms ook best flarden opvangt van dat wat zich op bestuurlijk topniveau bij de KNBB afspeelt. Ook in Biljart Totaal verschijnt daarover nog wel eens artikeltje of een column.
 
Zoals u wellicht weet vallen er onder de Koninklijke Nederlandse Biljartbond een viertal secties: Pool, Snooker, Driebanden (groot) en onze sectie, Carambole. 80% van de leden is lid van de sectie Carambole. Elke sectie heeft zijn eigen bestuur, en er is een Bondsbestuur. Sinds ik uw voorzitter ben - inmiddels al weer 6 jaar - woon ik consequent de halfjaarlijkse ledenvergadering bij. Helaas kan ik daarover meestal weinig melden dat te maken heeft met biljarten. Natuurlijk: de veranderingen in de teamcompetitie zijn echt wel aan de orde geweest, maar meestal praten we over geld en macht. Deze twee hebben nogal wat met elkaar te maken. Bij de KNBB is het zo dat uiteindelijk de bondspenningmeester uitmaakt waaraan geld uitgegeven wordt; hij is statutair penningmeester. Aangezien de sectie Carambole vanzelfsprekend het grootste deel van de gelden binnenbrengt is het bestuur van Carambole het regelmatig oneens over de besteding van het geld. Wat ik daarbij persoonlijk buitengewoon bedroevend vind is dat 1. het meestal niet gaat om de uitgaven, maar over begrotingen over één of twee jaar en 2. dat deze volwassen mensen hierover geen consensus kunnen bereiken. Het gaat meestal veel meer over het principe dan over de omvang van de geplande uitgave.
 
Afgelopen juni is in de ledenvergadering één en ander tot een hoogtepunt gekomen, ik bespaar u alle tussenliggende gebeurtenissen en de daarbij opspattende modder. Bij de voorjaarsvergadering van Carambole lag een voorstel ter tafel van het bondsbestuur om de secties bestuurlijk op te nemen in één bondsbestuur. De macht zou dan komen te liggen bij een algemene ledenvergadering bestaande uit een evenredige vertegenwoordiging van alle biljarters, dus ook van Pool, Snooker en Driebanden. Dit voorstel was aanvankelijk ook door ons eigen sectiebestuur geaccepteerd, compleet met een overgangstraject van 1,5 jaar. Helaas, zoals al vaker in het verleden was gebeurd, bedacht het Carambole bestuur zich toch weer: te weinig macht in de overgangsperiode. Aan het eind van een rare vergadering is besloten dat er een nieuwe vergadering zou worden belegd (op 19 oktober) om een definitieve beslissing te nemen en dat vooraf er een onderzoek zou worden verricht om te kijken of uit de KNBB treden door de sectie een haalbare kaart is.
 
Inmiddels is dit rapport verschenen. Hierin staan meer zaken beschreven dan alleen een exit-scenario. Er wordt voorspeld hoe het ledenverloop zal zijn (geen leuke grafiek) en er worden voorstellen gedaan voor verbetering. Geconcludeerd wordt echter dat uittreden uit de KNBB geen goed idee is.
 
Van de week heb ik een informele bijeenkomst van het gewest Midden Nederland bijgewoond, met zowel het bondsbestuur als het bestuur van de sectie Carambole. Het lijkt er gelukkig op dat de redelijkheid weer in de mensen is teruggekeerd. De beide besturen praten weer met elkaar en uittreden uit de KNBB gaat echt niet gebeuren, dat wil niemand.
 
Zoals gezegd, laten we ons vooral met onze sport bezighouden. Af en toe een bestuurlijk praatje hoort er echter ook bij. Ik houd u verder van de gebeurtenissen op de hoogte. Mocht u meer willen weten, dan weet u mij bovendien best te vinden.  Zie ook nieuwsbrief 3

Update HTH 26-06-2016