Get Adobe Flash player

KNBB Nieuws

Nieuwsbrieven KNBB Carambole

Open Provinciaal kampioenschap driebanden klein
De commissie van het Open Provinciaal kampioenschap 3 banden klein organiseert in samenwerking met de KNBB dit Open Brabants kampioenschap. (OPK) Dit is het 3e jaargang dat het wordt georganiseerd.
De inschrijving loopt tot 24 maart 2019
U kunt alle informatie vinden op: driebandenkleinbrabant.nl
 
Aanvraag nationale finales
Aan alle kandidaat-organisaties voor een nationale finale,
De wedstrijdkalender van KVC vereniging Carambole PK voor seizoen 2019/2020 is definitief goedgekeurd.
Wij nodigen hierbij alle kandidaat organisaties uit om voor 2019/2020 weer één of meerdere nationale finales aan te vragen via de bijlage.
Deze kan volledig ingevuld worden ingediend bij a.klijn@knbb.nl  tot 30 april 2019.

Procedure aanvragen en toewijzingen

Wij verzoeken aan de wedstrijdleiders van de districten om u dit bericht zo breed als mogelijk te verspreiden en te plaatsen op de website van uw district.
Met sportieve groet,
Koninklijke Nederlandse Biljartbond (KNBB)
Ad Klijn
Afdeling Wedstrijdzaken Carambole

Aan te vragen finales 2019-2020

Aanvraag en informatie formulier nationale finale 2019-2020
 
Jaarvergadering KNBB Vereniging carambole
 
Jaap en Piet Bijna elf jaar lang, de maximale drie termijnen, was Jaap Labrujere voorzitter van de KNBB Vereniging Carambole.
Jaap trad aan op een moment dat er veel gedoe was binnen de KNBB, met grote financiële problemen.
Een kleine elf jaar later is zowel KVC als de KNBB financieel gezond, is sprake van een toenemend ‘wij’ gevoel, en zijn een aantal projecten met succes afgerond.
Hierin heeft Jaap Labrujere een uiterst belangrijk aandeel gehad! Geroemd werden op de ALV van KVC Jaap's grote inspanningen voor de biljartsport in het algemeen, en voor KVC in het bijzonder.
Voor al zijn verdiensten is Jaap op deze ALV, uit handen van KNBB-voorzitter Garmt Kolhorn, beloond met het Erelidmaatschap van de KNBB.
Enkele van de mooie woorden die er waren voor Jaap op de ALV kwamen van Garmt Kolhorn, die Jaap's wijze van voorzitterschap roemde: bevlogen, voor de troepen uit, en met een grote vernieuwingsdrang. Piet Verschure van KVC maakte de mooie vergelijking met de Schelde, waar Jaap werkzaam is geweest. Daar werden grote schepen gebouwd, en voor deze schepen was tijdig bijsturen cruciaal om ongelukken te voorkomen. Precis zoals Jaap dit ook altijd heeft gedaan als voorzitter van KVC!
Jaap Labrujere, die zichtbaar geemotioneerd was onder de vele loftuigingen, zal worden opgevolgd door Piet Verhaar.

Lees verder op de website van KNBB Carambole

Inschrijving PK landelijk is nu geopend

Het bestuur van de KNBB sectie Carambole, heeft gisteravond het nieuwe reglement voor het spelen en inschrijven van landelijke PK's goedgekeurd.

Klik op: http://www.knbb-pk.nl/aanmelden.php

Wat is er nieuw?

o.a:
-Geen 4, maar 6 voorwedstrijden in alle klassen
-Bandstoten-klein 1e klasse is niet meer
-Daarvoor nu Extra- en Overgangsklasse Bandstoten
-Afhankelijk van het aantal inschrijvingen:
---NK finales met 8 spelers over 2 dagen
---NK finales met 24 spelers over 3 dagen
-Deelnemen aan eigen- EN bovenliggende klasse toegestaan
-Verlaging caramboles voorronde
-Invoering beurtenlimiet voorronde
-Bindende en vaststaande speelschema's

Nooit meer:
-Je MOET in die klasse spelen want je moyenne is........
Vanaf nu:
-Je MAG kiezen voor deze en/of die in hetzelfde seizoen.

Wedstrijdzaken Commissies Topsport(WCT) en Kader/Libre/Band(WCK) spreken de verwachting uit dit reglement tot in lengte van jaren te kunnen blijven hanteren.
Meer keuzemogelijkheden, meer inschrijvingen, meer spelvreugde.
Veel grotere kans op plaatsing voor het NK in klassen waarvoor 50 of meer spelers hebben ingeschreven.

Reacties en vragen welkom!

Namens WCT en WCK
Alex ter Weele
Voorzitter.

 

Eerder nieuws KNBB Carambole