Get Adobe Flash player

Jaarvergadering district Oss

Algemene ledenvergadering KNBB district Oss, lokatie D'n Iemhof Oss: een fotoreportage

170509 066 web 170509 091 web

Eerdere mededelingen vanuit de bestuurstafel

Update 20-06-2017 HTH

 

 

 

Het verslag in Biljart Totaal editie juni 2016:

 

Na negen jaar vertrek als voorzitter district Oss

 

Remi Janssen laat leegte achter

 

Remi Janssen heeft als voorzitter van de KNBB District Oss afscheid genomen als voorzitter. Hij heeft het district negen jaar in deze functie geleid. Het district, dat vorig jaar ook al Henry Thijssen na veertien jaar activiteit uity het bestuur zag stappen, heeft nog geen opvolger voor Janssen.

 

In zijn afscheidspeech benadrukte Remi Janssen dat in vergelijking met zijn start in 2007 het ledental van district Oss weer stabiel is geworden. Het district telt 735 leden, verdeeld over ruim veertig verenigingen. Dat het jeugdbiljarten steeds minder wordt is volgens Remi Jansen jammer. Wat dat betreft heeft hij grote bewondering voor Peter Huvenaars. ,,Het is bij hem rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan’’.

 

Remi Janssen: ,,Wel ben ik in toenemende mate teleurgesteld geraakt over de wijze waarop het bestuur van de KNBB of het bondsbureau actief helpt de sport en de vrijwilligers daarin te ondersteunen. Des te meer waardering en dank voor de samenwerking met de mensen die op gewestelijk niveau en op districtsniveau er voor zorgen dat steeds weer zaken doorgang vinden’’.

 

,,Ik dank dan ook allen waarmee ik heb samengewerkt, de huidige bestuursleden, wedstrijdleiders in heden en verleden maar ook degenen die iets minder in het middelpunt staan, maar wel belangrijk zoals de arbiterscoördinatoren door de jaren heen, de websitecoördinator en onze PR-functionaris. Ook de wedstrijdleider van het gewest ben ik dank verschuldigd voor de prettige samenwerking’’.

 

Remi Janssen deed tenslotte nog een oproep. ,,De afgelopen jaren heb ik heel prettig samengewerkt met ‘enigszins gestoorde’ biljarters, die behalve lid van het districtsbestuur, zelf fanatiek hun sport beoefenen en zonder uitzondering ook bij hun eigen vereniging in het bestuur zitten. Kortom, mensen die bijna geen tijd hebben om te slapen. Maar áls ze op bed liggen dan dromen ze ervan dat ze niet alleen maar aangesproken worden als er gedonder is, maar dat ze af en toe ook eens horen: ‘Kunnen we soms ergens mee helpen’’? Mijn oproep aan jullie: laat ze niet alleen, laat die droom uitkomen’’!